hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke

parajumpers montreal parajumpers femme parajumpers homme moncler montreal timberland femme timberland canada canada goose sale ugg montreal moncler manteau canada goose femme timberland montreal moncler canada canada goose montreal ugg canada

ประวัติโรงเรียน acheter viagra
Get Adobe Flash player

>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์<< โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ >>สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ<<

  • newarpg2561-2.jpg
  • newarpg2561.jpg
  • newarpg2962.jpg
  • newstu.jpg

 

                                

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประชุม

คำสั่งโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

          เนื่องในมหามงคลสมัยเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จำนวน ๕ โรงเรียน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนในโครงการดังกล่าวโรงเรียนหนึ่ง

          กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้กรมสามัญศึกษาประสานงานกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว  ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๗

บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกขามป้อม ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ  โดยนายจิโรจน์ โชติพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ” เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รับเด็กยากจนเป็นพิเศษ เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กถูกทำร้ายทารุณ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ เด็กชนกลุ่มน้อย เด็กเร่ร่อน เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก รวมทั้งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง มาเลี้ยงดูและให้การศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำ จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จะสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

          ในเบื้องต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อก่อสร้างหอนอนนักเรียน และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานเงินเพื่อก่อสร้างอาคารพยาบาล การก่อสร้างอาคารพระราทานทั้งสองหลังได้รับความอนุเคราะห์จากกองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กองพลพัฒนาที่ ๒ กองทัพภาคที่ ๒ เป็นผู้ก่อสร้าง  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเพื่อเป็นที่พักอาศัยและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

         

thaiwebaccessibility