hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke

parajumpers montreal parajumpers femme parajumpers homme moncler montreal timberland femme timberland canada canada goose sale ugg montreal moncler manteau canada goose femme timberland montreal moncler canada canada goose montreal ugg canada

ข้อมูลทั่วไป acheter viagra
Get Adobe Flash player

>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์<< โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ >>สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ<<

  • newarpg2561-2.jpg
  • newarpg2561.jpg
  • newarpg2962.jpg
  • newstu.jpg

 

                                

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประชุม

คำสั่งโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ข้อมูลทั่วไป

                ตราสัญลักษณ์

           

ตรามหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองรับด้วยชื่อของโรงเรียน

ปรัชญา
รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

อัตลักษณ์
จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำพระราชดำริ

จงรักภักดี หมายถึง แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติ และเผยแพร่พระกรณียกิจ
มีคุณธรรม หมายถึง ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ
น้อมนำพระราชดำริ หมายถึง ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

เอกลักษณ์
บ้านน่าอยู่ เรียนรู้คุณธรรม นำเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพอเพียง

บ้านน่าอยู่ หมายถึง โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม อาคารเรียน หอพักและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้น่าเรียน น่าอยู่อาศัย ตามบริบทของโรงเรียนประจำ
เรียนรู้คุณธรรม หมายถึง จัดการเรียนรู้ในหลักสูตร และกิจกรรมทักษะชีวิตให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
นำเกษตรอินทรีย์ หมายถึง นำนักเรียนทำเกษตรอินทรีย์วิชาเกษตร และกิจกรรมที่หอพัก
สู่วิถีพอเพียง หมายถึง นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต

คติพจน์ : นตถิ ปัญญา สมาอาภา - แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : จามจุรี 

สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ทอง

อักษรย่อ : รปค. ๒๙ 


 

ความภาคภูมิใจ

- โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

- โรงเรียนธนาคารอาหาร(FOOD BANK) ในพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

- โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท(ทสรช.)

- โรงเรียนบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

- สถานศึกษาพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

- ศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

- ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ(LISA) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

- ศูนย์เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

- ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

- สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ๓ สมัยติดต่อกัน คือปีการศึกษา ๒๕๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และปีการศึกษา ๒๕๕๐

- โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการ My Little Farm “ปฏิบัติติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร” ปี ๔

- ได้รับป้ายโรงเรียนห้องเรียนนอกเวลาพัฒนาทักษะชีวิตระดับประเทศ “โครงการหมู่บ้าน ๔๐ ปี วิถีราชประชาฯเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างยั่งยืน             สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

- รางวัลชนะเลิศยุวเกษตร , กลุ่มยุวเกษตร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๕๘

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กาบัดดี้ทีมเยาวชนหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐  ศรีสะเกษเกมส์

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กาบัดดี้ทีมเยาวชนชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐  ศรีสะเกษเกมส์

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กาบัดดี้ทีมเยาวชนหญิง  มหกรรมกีฬากาบัดดี้บีช ไทยแลนด์โอเพ่น ๒๐๑๕ จังหวัดชลบุรี

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กาบัดดี้ทีมเยาวชนชาย  มหกรรมกีฬาบัดดี้บีช ไทยแลนด์โอเพ่น ๒๐๑๕  จังหวัดชลบุรี

- เหรียญทอง  กาบัดดี้ทีมเยาวชนหญิง  การแข่งขันกาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ๒๕๕๘

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ประเภททีมเยาวชนหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑  “จันทบูรเกมส์” ๒๕๕๘

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ประเภททีมเยาวชนชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑  “จันทบูรเกมส์” ๒๕๕๘

- รางวัล ๕ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักยุวชนนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ปี ๒๕๕๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

thaiwebaccessibility