hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke

parajumpers montreal parajumpers femme parajumpers homme moncler montreal timberland femme timberland canada canada goose sale ugg montreal moncler manteau canada goose femme timberland montreal moncler canada canada goose montreal ugg canada

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 acheter viagra
Get Adobe Flash player

>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์<< โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ >>สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ<<

  • newarpg2561-2.jpg

 

                                

ประกาศผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นประถมศึกษา 

 ป.1   ป.2   ป3.

 ป.4   ป5.   ป6./1  ป.6/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4

ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4

ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3 

ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 

ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

enlightenedใบสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่1

enlightenedใบสมัครทุกระดับชั้น

enlightenedแบบฟอร์มหนังสืออนุมัติไปราชการ

enlightenedแบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ

------------------------------------

enlightenedการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ

enlightenedการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์

enlightenedการส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ

enlightenedแบบฝึกทักษะ คณิต ป.5

enlightenedวิจัย แบบพัฒนาการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์

enlightenedใบสมัครอบรมการสร้างและแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทเดินตาม (สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)

...................................................................

enlightenedแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ปี2561

enlightenedตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการสอน_ค2110

enlightenedตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้-จากผอ.-ฤทธา-รร.รปค.29

enlightenedแบบฟอร์มโครงการและแบบสรุปโครงการ

enlightenedฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้-รปค.29-จาก-สพม.

 

 

สื่อการเรียนการสอน
การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้มอบหมายให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุม ตามโครงการ “การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อให้ครูเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ cialis en ligne 21 และแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อให้ครูเข้าใจเรื่องการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน AAR และชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีครู PLC โดยมี ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ สฟป ศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ภัทรศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการเขต สพม 28 เป็นวิทยากรในการประชุม โดยมีครูเข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน จาก 10 โรงเรียน

ชมภาพทั้งหมด

thaiwebaccessibility