hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke

parajumpers montreal parajumpers femme parajumpers homme moncler montreal timberland femme timberland canada canada goose sale ugg montreal moncler manteau canada goose femme timberland montreal moncler canada canada goose montreal ugg canada

กิจกรรมพัฒนาสังคม วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 acheter viagra
Get Adobe Flash player

>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์<< โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ >>สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ<<

  • newarpg2561-2.jpg

 

                                

ประกาศผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นประถมศึกษา 

 ป.1   ป.2   ป3.

 ป.4   ป5.   ป6./1  ป.6/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4

ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4

ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3 

ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 

ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

enlightenedใบสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่1

enlightenedใบสมัครทุกระดับชั้น

enlightenedแบบฟอร์มหนังสืออนุมัติไปราชการ

enlightenedแบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ

------------------------------------

enlightenedการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ

enlightenedการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์

enlightenedการส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ

enlightenedแบบฝึกทักษะ คณิต ป.5

enlightenedวิจัย แบบพัฒนาการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์

enlightenedใบสมัครอบรมการสร้างและแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทเดินตาม (สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)

...................................................................

enlightenedแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ปี2561

enlightenedตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการสอน_ค2110

enlightenedตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้-จากผอ.-ฤทธา-รร.รปค.29

enlightenedแบบฟอร์มโครงการและแบบสรุปโครงการ

enlightenedฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้-รปค.29-จาก-สพม.

 

 

สื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาสังคม วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

กิจกรรมพัฒนาสังคมทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในวิชาหน้าที่พลเมืองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด และการทำงานร่วมกันเป็นทีม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำ คิดเป็น ทำเป็น https://www.cialissansordonnancefr24.com/ ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้และปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์

ชมภาพทั้งหมด

thaiwebaccessibility